DISCLAIMER

Privacy en disclaimer

Bodyandmind.amsterdam neemt uw privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid. Bodyandmind.amsterdam hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van bodyandmind.amsterdam, aanvaart u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (automatisch gegenereerde informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met bodyandmind.amsterdam en zijn niet voldoende om u alleen te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, het IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, de lengte van de verbinding, et cetera. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op bodyandmind.amsterdam te analyseren. Het gaat daarbij om de meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, et cetera. Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server wordt teruggestuurd. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van bodyandmind.amsterdam te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van bodyandmind.amsterdam geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van bodyandmind.amsterdam of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) bodyandmind.amsterdam.

Persoonsgegevens

U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om bodyandmind.amsterdam te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken, gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden, behalve wanneer u dit zelf vermeldt bij een artikel dat u laat plaatsen of bij een reactie die u plaatst op bodyandmind.amsterdam.

Links naar andere sites en advertenties

Bodyandmind.amsterdam maakt gebruik van advertenties van derden op bodyandmind.amsterdam ter ondersteuning van onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies en web beacons op onze site.

Bodyandmind.amsterdam bevat links waarmee u bodyandmind.amsterdam verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Bodyandmind.amsterdam heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud) van websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt, te raadplegen.

Bodyandmind.amsterdam is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op bodyandmind.amsterdam

Op 14 december 2012 werd in Nederland een volgende fase van de Codex Alimentarius (EU-regelgeving) van kracht. Deze wet bepaalt dat gezondheidsclaims bij voedingsmiddelen, vitamines en voedingssupplementen in de meeste gevallen niet meer zijn toegestaan. Daarom benadrukken we dat ALLE teksten van bodyandmind.amsterdam ‘blogs’ zijn met hierin beschrijvingen van eigen ervaringen en eigen meningen en samenvoegen van kennis met de bedoeling een discussie/interactie op gang te brengen. Dit is onze redactionele vrijheid. Dit geldt voor het gehele magazine en elk afzonderlijk blog. Bodyandmind.amsterdam heeft geen intentie om gezondheidsclaims te doen. Het is raadzaam bij medische klachten altijd een professionele expert/medicus in te schakelen.

Bij het verstrekken van alle informatie op bodyandmind.Amsterdam beroepen wij ons op het ons toekomende recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat onder meer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

De informatie over de werking van bepaalde voeding, vitamines en supplementen is afkomstig uit de soms al duizenden jaren oude toepassingen, de publicaties van therapeuten, homeophatische artsen, wetenschappelijke onderzoeken en tips van gebruikers. Bodyandmind.Amsterdam doet echter geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet dienen voor het stellen van een eigen diagnose. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website niet is geëvalueerd door medische deskundigen. De informatie dient zeker niet te worden opgevat als medisch advies. Raadpleeg bij klachten daarom altijd een medisch gekwalificeerde arts.

Derhalve sluiten wij als organisatie en als afzonderlijke redacteuren en auteurs iedere vorm van aansprakelijkheid voor op de door ons gedeelde informatie gebaseerde handelingen of beslissingen uit.

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegenkomen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeken wij u dit te melden bij bodyandmind.amsterdam.

Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met bodyandmind.amsterdam via info@bodyandmind.amsterdam. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdrage kunnen wij onze website verbeteren.