Aura

Aura

Founder Nulpunt Org.

Aura is de founder van Nulpunt Org. Ze ondersteunt organisaties die werken aan het herstel van de sociale, ecologische en economische balans. Daarnaast ondersteunt ze mensen individueel en op groepsniveau om vanuit een optimale balans te leven en zich te organiseren. Meer informatie: www.nulpuntorg.nl of www.nulpuntorg.nl/ont-moetjezelf