Groter bewustzijn van het menszijn

Volgens Anke Breuers van ANKH Klassieke homeopathie leeft in ieder mens de vraag naar het hoe en het waarom van het bestaan. Antroposofie stelt dat zulke vragen in principe beantwoord kunnen worden, ook als die antwoorden ons denken voorbij de grenzen voeren van de meet- en weegbare materiële wereld. Juist omdat antroposofie in haar onderzoek geestelijke realiteiten betrekt, heet zij ook wel ‘geesteswetenschap’. Antroposofie is een weg tot zelfkennis èn kennis van de wereld.

Mens en wijsheid

Het woord ‘antroposofie’ is afgeleid van het Griekse anthropos = mens en sophia = wijsheid. Dus mens en wijsheid. Natuurkundige en filosoof Rudolf Steiner is de grondlegger van de antroposofie. Daarin kan ieder mens die dat wil zelf in vrijheid vanuit zijn eigen ontwikkelingsweg en ’training’ van het denken, komen tot zelfkennis en kennis van de wereld en zo tot grotere bewustwording van het menszijn.

Deze geesteswetenschap ziet de wereld als een werkelijkheid die uit meer bestaat dan uit dat wat waarneembaar en meetbaar is. Het waarneem- en meetbare is slechts een deel van de werkelijkheid. Er is daarnaast nog een ander stuk, een niet-materiële, geestelijke realiteit, die één geheel vormt met alles wat we met onze fysieke zintuigen wèl waar kunnen nemen. (Bron: www.ankh-homeopathie.nl.)

Eigen geneeskunst

De antroposofie heeft ook zijn eigen geneeskunst ontwikkeld en zelfs eigen klinieken. In Duitsland kun je nog naar dit soort klinieken toe. Hier wordt de mens als geheel gezien in samenhang met alles wat zich in die geestelijke realiteit afspeelt. Een antroposofisch arts heeft altijd een universitaire studie tot basisarts gevolgd en is daarna gespecialiseerd als antroposofisch huisarts. Daarom kan zo’n huisarts je met antroposofische geneesmiddelen en methoden behandelen, alvorens reguliere in te zetten. Zie bijvoorbeeld ons blog over Eurithmietherapie.

Wil je ook een antroposofische huisarts in Amsterdam? Dit zijn de adressen: