Remo Huigsloot

Remo Huigsloot

Remo Huigsloot (52) volgde een opleiding tot ritueelbegeleider en is spreker en rituele vormgever bij uitvaartplechtigheden. Naast het schrijven en voordragen van teksten en levensverhalen, ondersteunt hij nabestaanden met de invulling van het afscheid. Dat kan met de keuze voor muziek en eventueel rituelen. Daarnaast zingt hij als tenor klassieke muziek. Contact: www.remohuigsloot.nl.