Taal, muziek en ritme

Een evenwichtige ontwikkeling is niet voor ieder kind weggelegd. Soms kunnen er verstoringen in de ontwikkeling of het gedrag van je kind optreden. Een ernstige ziekte, organisch probleem of ingrijpende invloeden van buitenaf kunnen lichamelijke, motorische of innerlijke processen verstoren. In de euritmietherapie ligt de nadruk op taal, muziek en ritme. Door het ritme, het ritmisch herhalen en oefenen van bewegingen worden groeiprocessen gestuurd en aangesproken.

Euritmietherapie

Euritmietherapie is een actieve bewegingstherapie die in 1921 is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen artsen en Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Deze therapievorm gebruikt als basis ritmisch vloeiende bewegingen, die het kind zowel uiterlijk als innerlijk in beweging brengen. Als je ernaar kijkt, lijkt het een soort dans. Euritmietherapie heeft als doel genezingsprocessen te bevorderen en te ondersteunen, zowel bij lichamelijke als psychische klachten.

Klachten

Euritmietherapie kan worden voorgeschreven door een behandelend arts of een medisch specialist. Bij de volgende klachten kan je kind een verwijzing voor euritmietherapie krijgen:

  • Slaapstoornissen, eetstoornissen en allergieën, onrust, overbewegelijkheid, bedplassen, taalproblemen, een algemeen vertraagde of te snelle ontwikkeling die zich kan uiten in te wakker zijn of te veel naar binnen gekeerd.
  • Vitaliteitproblemen en organische afwijkingen die ook het gedrag kunnen beïnvloeden, zoals bij horen en zien, ademhaling en stofwisseling, motorische onhandigheid of achterstand.
  • Emotionele onevenwichtigheid die zich uit in angst, huilen, lusteloosheid, ongeremd of afstandelijk gedrag.
  • Leerproblematiek, zoals bij dyslexie, dyspraxie, lees- en schrijfproblemen, concentratieproblemen en bij sociale problematiek, zoals bij pesten of gepest worden.
  • Orthodontie, ondersteuning bij tandregulatie.
  • Correctie bij oogaandoeningen.

Een behandeling van euritmietherapie omvat een periode van veertien keer een half uur, meestal één maal per week. Na een periode van rust kan eventueel een herhaling volgen. Hier zie je een filmpje van een sessie.

In Amsterdam kun je voor euritmietherapie of vragen terecht bij:

  • Het Ita Wegmanhuis, Weteringschans 74 1017 XR Amsterdam,  020 626 06 05
  • Therapeuticum De Stroom, Stadionweg 216 1077 TE Amsterdam, 020 618 72 49

Meer lezen? Klik hier.