Zen Dojo Amsterdam

Zen Dojo Amsterdam (ZDA) is een centrum voor zen meditatie in Amsterdam. Het staat onder leiding van zenmeester Kosen Thibaut en hoort bij de Kosen sangha. In de ZDA wordt dagelijks zazen beoefend onder leiding van gewijde zen nonnen en monniken.

Wat is Zen?

Zen is de beoefening van het stil en aandachtig zitten in een uitgebalanceerde houding en je gedachtes voorbij laten gaan. Deze beoefening brengt je terug naar de bron, naar de oer-energie, naar de frisheid van de lente en de vrijheid van een kind.

Al 20 jaar

Ik beoefen nu bijna 20 jaar zen meditatie, niet iedere dag, maar regelmatig genoeg om mezelf een serieuze beoefenaar te noemen. Ik heb me laten wijden, eerst als bodhisattva en later als monnik. Meester Kosen Thibaut die ik volg is een grote persoonlijkheid, een heel charismatisch en opvallend figuur.

foto-zen

Ego

Er wordt in de zen veel gesproken over het ego en dan vooral over de noodzaak van het loslaten daarvan, maar in onze sangha lijkt het ego wel belangrijk. Het gaat er niet om het ego te negeren, te ontkennen of los te laten, het gaat er juist om het tot volle bloei te laten komen. Ik herinner me deze uitspraak van de meester goed; je moet het ego vergroten, niet verkleinen. Want hoe kun je het ego loslaten, als je niet eens weet waar of wat het is? Je wordt niet verlicht door je ego te verstoppen, maar door je ego te laten schijnen.

Nog een uitspraak: “wacht niet af, maar handel, doe en reageer!” Dit soort zen boodschappen hebben me geholpen mijn eigen weg te zoeken. Je eigen weg zoeken betekent in mijn geval dat ik mijn ego inderdaad eerder moet vergroten dan verkleinen, eerder moet opzoeken dan loslaten.

De zen is een oefening die me terugbrengt naar mezelf, maar ook aan mezelf voorbij gaat. Zen lacht om persoonlijke sores, om de identificatie met problemen, om de steeds maar terugkerende vicieuze cirkels. Zen opent de weg zonder sporen.

Meer weten?

  • Elke zondag om 10.00 uur wordt er een gratis introductie zen meditatie gegeven.
  • Er zijn twee gratis informatiebijeenkomsten op zondag 18 september om 18.00 uur en zondag 25 september om 13.00 uur.

Ga voor meer informatie naar: de Facebookpagina of mail.

Photocredits: Pixabay