Gezondheidsleer uit India

Ayurveda is een gezondheidsleer uit India. De oudste geneeskunst in de wereld. De Ayurveda gaat ervan uit dat iedereen geboren wordt met een volstrekt individuele constitutie. Dit is een vast gegeven dat de persoonlijke basis vormt voor je gezondheid.

Drie dosha’s

De Ayurveda gaat uit van drie constituties die ze dosha’s noemt. Vata, Pitta en Kapha. Vata vertegenwoordigt het lucht- en etherelement. Pitta het vuurelement en Kapha het aarde-waterelement. De drie dosha’s zitten in elk mens, maar bij de één is het lucht-etherelement sterker, bij de ander het vuurelement en bij weer een ander het aarde-waterelement. Soms is een tweede dosha ook sterk aanwezig en dan spreek je bijvoorbeeld over Vata-Pitta of Kapha-Vata. Oftewel over een lucht-ether- en vuurelementoverheersing of een aarde-water- en lucht-etherelementoverheersing. De meest dominante dosha wordt het eerst genoemd.

Spijsvertering

Deze constituties zijn zo belangrijk omdat ze onder andere bepalen hoe je spijsvertering werkt en hoe je je eigen spijsvertering dus in of uit balans kunt brengen. Je spijsvertering staat aan de basis van je gezondheid. Voor spijsvertering heb je alle elementen nodig, maar vuur is het belangrijkst. Daarom zeggen ze ook in de Ayurveda dat je geen koud water bij je eten moet drinken: het vuur van de vertering is op gang gebracht en dat doof je met water. Beter even tot een half uurtje na de maaltijd wachten.

Zelfzorgmodel

De natuurgeneeskundige praktijk Gottswaal werkt met deze dosha’s, alleen hebben wij ze omgezet naar een dier. Zo vertegenwoordigt het Hert Vata (lucht-ether), de Tijger Pitta (vuur) en de Olifant (aarde en water). Het dier vertegenwoordigt de eigenschappen van de dosha. Zo is het hert razendsnel, de tijger vurig en de olifant kalm. Lees meer over Ayurveda en dit zelfzorgmodel op onze website.

Wil je uitvinden welke unieke constitutie bij jou hoort; doe de constitutietest!