Sluimerende nieuwsgierigheid

Nadat ik net drie blogs heb geschreven over winterdepressie en het voorkomen ervan, is er toch ook een sluimerende nieuwsgierigheid naar de spirituele betekenis van de winter. Hoe gaat het in de natuur en wat kunnen wij daarvan leren als mens? Wat is het ‘nut’ van de winter? Kun je iets uit de winter halen? Allemaal vragen die ik in dit blog graag wil beantwoorden.

Winter als moment om stil te vallen

Als we naar de natuur kijken is in het diepst van de winter alles als het ware naar binnen gekeerd. Sommige planten verdwijnen helemaal. De meeste bomen zijn kaal en zien er ‘dood’ uit. Maar schijn bedriegt. Onder de grond is er nog leven in de wortels. Alles staat alleen op een ruststand.

“In veel oude culturen en ook in onze oude Germaanse traditie werd het werk 12 dagen stil gelegd gedurende de periode van 24 december tot 6 januari (de 12 heilige nachten).” De tijd viel letterlijk stil. “Dit was het moment waarop geest en lichaam tot rust kwamen terwijl de ziel in nauw contact stond met de andere werelden. De wintermaanden zijn een tijd van zelfreflectie. Het omarmen van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, het dankbaar accepteren van de lessen die het leven ons bracht.” (bron: www.viasophia.be)

Inplannen van spirituele rustpauze

In onze samenleving keren we juist in december ontzettend naar buiten, met het kerstfeest en het oud en nieuwfeest. Dus wil je een tijd van reflectie en dankbaarheid creëren, dan moet je dat heel bewust doen. In stilte geef je je hogere zelf als het ware toestemming om met nieuwe inzichten en wijsheden naar je toe te komen. Hoe kun je dit doen in onze moderne tijd:

  • neem bijvoorbeeld een week vrij van je werk;
  • zorg dat je niet gestoord kunt worden (zet je telefoon uit);
  • Je zou in die week kunnen mediteren en wandelen in de natuur;
  • Je kunt ook opschrijven wat je afgelopen jaar hebt geleerd en waar je dankbaar voor bent;
  • En tot slot is het leuk om aan het einde van zo’n week een visionboard te maken voor het volgende jaar en daarin je nieuw opgedane inzichten mee te nemen.

Heb je ook een behoefte om een soort stilteweek in te lassen? Veel wijsheid gewenst.