Intense ervaringen tussen je oren

In deze blog vertel ik dat klachten inderdaad tussen je oren kunnen zitten. Vorige week ontmoette ik twee mensen die beiden iets intens mee hadden gemaakt. De ene een aanslag en de andere een aardbeving. Het waren ervaringen op het niveau van leven en dood. Wat ze merkten was dat ze slecht sliepen en dat ze de gebeurtenissen slecht los konden laten. Ook niet na een jaar.

Herkenbare klachten?

Erover praten leek niet de oplossing. Het praten met een psycholoog, wat werd aangeboden door slachtofferhulp, was goed bedoeld maar niet effectief. Wat met het lichaam is gebeurd, moet ook via het lichaam worden benaderd. Dat is inmiddels ook wetenschappelijk aangetoond. Enkel praten over trauma heeft aanzienlijk minder zin dan het letterlijk via het lijf ervaren. Hierdoor kan het helen.

Neo cortex en reptielenbrein

Vanuit de werking van de hersenen kun je dit goed begrijpen. Globaal zijn er drie lagen te onderscheiden in de hersenen. De neo cortex, het limbisch brein en het reptielenbrein. Praten doet een appèl op de neo-cortex, het jongste breindeel dat verantwoordelijk is voor taal, denken, bewust geheugen, planning en remming van impulsen. Het limbisch brein is het emotionele deel van het brein en verantwoordelijk voor gevoelens, motivatie, interactie en relatie.

Trauma ligt opgeslagen in het reptielenbrein. Dit is het oudste deel dat verantwoordelijk is voor gewaarwoording, arousal-regulatie en initiatie van bewegingsimpulsen. Het gaat over vechten en vluchten en werkt sneller dan de neo-cortex. Dit reptielenbrein wordt bereikt door letterlijk het lijf aan te raken en het bewust worden van lichamelijke sensaties. Je kunt iets nog zo goed snappen, het ervaren van je lijf is van een andere orde. In die zin zijn je klachten letterlijk terug te vinden in de hersenen en zit het tussen je oren.

Traumabegeleiding als ingang

Wil je ook ervaren hoe je lichaam heelt door traumabegeleiding na intense ervaringen? Ik begeleid je graag bij het in liefde bij je trauma zijn tijdens een individuele sessie. Kijk voor het maken van een afspraak op www.lichaamswerkamsterdam.nl