Tafelopstelling rond gezin of werk

Een tafelopstelling is een oefening waarbij je onderzoek doet naar je eigen positie in een groter geheel. Dat grotere geheel kan het gezin zijn maar ook bijvoorbeeld een werkomgeving. Een opstelling is vooral een methode om op een andere manier naar een vraag te kijken.

tafelopstellingOnderlinge verhoudingen

Er bestaat zoiets als een systeem-ziel. Het gezin of welke omgeving dan ook, wordt gezien als een levend organisme waarbinnen onderlinge verhoudingen centraal staan. Deze verhoudingen houden elkaar in evenwicht en gaan uit van een natuurlijke ordening. Als de onderlinge verhoudingen in een systeem verstoord raken, ontstaan er problemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer mensen elkaars emoties overnemen of als iemand buitengesloten wordt door een conflict. Het kan ook gebeuren wanneer er geen verzoening met een overlijden plaatsvindt of dat er een rolverandering ontstaat in een samengesteld gezin.

Onderlinge verbondenheid

Elk individu is diep verbonden met het gezin en het lot van het gezin is nauw verbonden met het persoonlijk lot. De positie die een kind inneemt in het gezin, is van invloed op het gedrag, de emoties en de waarneming. Is die positie niet de natuurlijke dan ontstaat er verwarring. Het kan zijn dat een kind, uit liefde voor de ouders hun onopgeloste problemen of verdriet is gaan ‘dragen’. Kinderen kunnen dan geen kind meer zijn en leren de eigen gevoelens en behoeften niet ontwikkelen of serieus nemen. Ook kunnen onverwerkte trauma’s uit het verleden, doorwerken in de generaties daarna door middel van gedragspatronen en overtuigingen.

Potentieel van veranderingen

Het moment van opstellen is een momentopname. Het is een methode die het gevoel, de intuïtie en emoties aanspreekt, niet zozeer de ratio. De tafelopstelling heeft het potentieel om veranderingen te bereiken op een onderbewust niveau. Je kunt bij Praktijk Oud Zuid een tafelopstelling doen, als onderdeel van een therapie traject. Je kan daardoor meer inzicht krijgen in jouw vragen of relaties en wat jouw plek en aandeel daarin is (geweest). Zo kan een opstelling de weg tonen naar de oplossing van een probleem. Voor uitgebreidere informatie over tafelopstellingen lees hier meer.

Photocredits: Natasja Paskas