Bezoekers in de tuin

Elk jaar omstreeks mei/juni komt er in mijn vijvertje een aantal zeer mooi gekleurde bezoekers langs. Schitterend rood of blauw in een zeer strak gelijnd lijfje. Soms paren ze en vormen daardoor een hartje, wat er zeer romantisch uitziet. Het zijn juffers, een ondersoort van de libellen. Wat zijn libellen eigenlijk voor beestjes en hoe kun je ze aantrekken in je eigen tuin?

Echte libellen en juffers

Libellen (Odonata) zijn een orde van gevleugelde insecten. Er zijn twee onderordes: de echte libellen (Anisoptera) en de juffers (Zygoptera) (Bron: Wikipedia).

Wil je weten met welk soort je te maken hebt? Let dan eens op de vleugels. In tegenstelling de tot echte libellen hebben de vleugels van juffers alle vier dezelfde vorm. Ook de ogen zijn anders (Bron: De Vlinderstichting).

Verschillende libellenfamilies hebben prachtige namen als Donderbout, Glazenmaker en Korenbout. De jufferfamilies worden onderverdeeld in beekjuffers, waterjuffers, pantserjuffers en breedscheenjuffers.

Wist je dat de meeste soorten als volwassen insect maar 6 tot 8 weken leven? Sommige zelfs maar twee weken. Als larve hebben ze 9 tot 16 vervellingen voordat ze de volwassen staat bereiken.

Echte jagers

We denken vaak aan een libelle als een fee-achtige wezen. De realiteit is dat het echte jagers zijn. Ze eten in het algemeen kleine insecten als muggen en vliegen, die ze in de lucht vangen. Soms eten ze grotere insecten als vlinders of exemplaren van hun eigen soort. Meestal zie je deze insecten bij het water, maar als ze jagen kun je ze ook op andere plekken spotten. Elk jaar is er ook een landelijke libellentelling.

Hoe trek je libellen aan?

Eigenlijk heb je niet veel nodig om deze insecten in je tuin aan te trekken. Het allerbelangrijkste is dat je een vijver plaatst met stilstaand water en waterplanten. De libellen zetten de eitjes af tegen de waterplanten en de larven zijn afhankelijk van water. Het zegt meteen iets over de waterkwaliteit van je vijver. Libellen komen namelijk overal bij stilstaand water voor, behalve bij zee en in het geval van sterk vervuild water. Slechts enkele libellen hebben als biotoop stromend water.

En hoe leuk: stilstaand water trekt ook watersalamanders aan. Lees ook ons blog hierover.