Overgewicht met 12% gedaald in Amsterdam

Goed nieuws over kinderen in Amsterdam! De daling van overgewicht en obesitas bij kinderen in Amsterdam zet door. Overgewicht en obesitas dalen gestaag en gezond gedrag wordt steeds normaler. Dit blijkt uit de ‘Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen’. In drie jaar tijd is het percentage te zware kinderen gedaald met 12%. In absolute aantallen gaat het om een afname van zo’n 2.500 kinderen: van ruim 27.000 naar 24.500.

Gezonder gewicht

Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas is weer substantieel verminderd, van 21% in 2012 naar 18,5% in 2015. Amsterdamse kinderen blijken steeds meer een gezond gewicht. Ook bij basisschoolkinderen uit de kwetsbaarste, armste gezinnen is obesitas gedaald van 7,9% naar 6,2%. Dit laatste is extra winst, voorheen bleek dit een groep waar de daling in overgewicht en obesitas moeilijk op gang kwam.

Minder suikerdrankjes

Omdat gezond gewicht niet alles zegt over gezondheid, is ook gekeken naar leefstijl van kinderen zoals voeding, beweging en slaap. Uit de monitor blijkt onder meer dat kinderen in de basisschoolleeftijd minder vaak suikerhoudende drankjes drinken en meer bewegen. Wel duiken uit het onderzoek nieuwe problemen op: zo zegt ruim een kwart van de pubers slaapproblemen te hebben. Ook slaap is een belangrijke factor bij het behouden van een gezond gewicht. Daarom is Amsterdam bezig met de ontwikkeling van slaapinterventies.

Zo blijven wij gezond

Onder de noemer ‘Zo blijven wij gezond’ zet Amsterdam in op een gezonde leefstijl voor alle kinderen in de stad. Met de aanpak Gezond Gewicht loopt Amsterdam voorop in de aanpak van overgewicht en obesitas, zowel in preventie als in zorg voor kinderen die al te zwaar zijn. Het programma is een samenwerking van gemeente en GGD met vele partners, op het gebied van sport en bewegen, gezonde voeding, school, buurt, community, welzijn, zorg en een gezonde openbare ruimte.
Bron