Helende naalden

Acupunctuur, ken je dit al? Al jaren voordat ik shiatsu ging studeren, kwam ik bij de acupuncturist. Eerst voor depressieve klachten en later voor mijn overgevoelige darmen. Afgelopen jaar kreeg ik menopauzeklachten. Ook toen werkte acupunctuur bij mij heel snel en effectief. Hoe meer ik leerde over de meridianen en acupunctuurpunten, des te bewuster ik werd van het effect. Bij het Centrum Integrale Geneeskunde in Amsterdam werken verschillende deskundige acupuncturisten. Ik kom er al jaren en ik heb goede ervaringen!

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is het meest bekende onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Een acupuncturist werkt met naalden of moxa. Moxa is bijvoetkruid, een uitwendige warmtebron van kruiden die het lichaam op specifieke locaties verwarmt en de energie extra activeert. De naalden worden in bepaalde acupunctuurpunten geprikt. Deze punten liggen op de energiebanen (meridianen) in je lichaam.  Een acupuncturist kan ook bepaalde leef- en eetadviezen geven.

Bij welke klachten

Acupunctuur kan werken bij de volgende klachten (Bron: cig-Amsterdam):

 • allergieën
 • auto-immuunaandoeningen
 • chronische verkoudheden
 • fertiliteitsproblemen
 • gewrichtsklachten
 • hoge bloeddruk
 • hoofdpijn
 • huidklachten
 • luchtwegaandoeningen
 • maag-darmklachten
 • menstruatieklachten
 • slaapproblemen
 • chronische klanten
 • pijnklachten door verschillende oorzaken

Japanse acupunctuur

Een Japanse vorm van acupunctuur is de Toyohari-techniek.  Toyohari is een stijlvorm binnen de Japanse acupunctuur. De naalden gaan bij Toyohari niet of heel oppervlakkig door de huid heen en blijven vaak niet staan tijdens de behandeling, zoals gebruikelijk bij de Chinese stijlvormen. De behandeling is daarom zeer verfijnd en toepasbaar zonder enige pijn. (Bron: https://www.toyohari.nl/toyohari/.) Voor mij is dit vaak al zo effectief, dat er geen andere naalden nodig zijn! Bij het centrum van integrale geneeskunde werkt Matab Bayat met deze techniek.

Shiatsu versus acupunctuur

Bij shiatsu wordt op de energiebanen gewerkt in de vorm van massage in plaats van met naalden. Soms houden mensen niet van naalden. Voor meer acute klachten is acupunctuur aan te raden. In dat geval kan ik de Toyohari-variant van harte aanbevelen!