EFT: ook wel tapping genoemd

EFT is een simpele en praktische methode om stress te verminderen. De filosofie erachter is dat aan alle negatieve emoties een verstoring in het energiesysteem ten grondslag ligt.
Bij behandelingen als acupunctuur en acupressuur wordt ervanuit gegaan, dat onze energie door meridianen stroomt. Lichamelijke en emotionele klachten zijn het resultaat van blokkades van deze energiestroom. Net als bij deze eeuwenoude behandelmethodes wordt bij EFT gebruik gemaakt van drukpunten.

Tapping

Door zachte kloppende druk uit te oefenen -tapping- wordt wrijving (energie of interne warmte) overgebracht en dat creëert zo beweging van elektronen in het lichaam. Dit stimuleert het zenuwstelsel. Het ‘tappen’ van acupressuurpunten stuurt dan stress-reductiesignalen naar het deel van de hersenen, dat wordt geactiveerd door angst.

Traumaverwerking

Voor onze (verre) voorouders was het heel belangrijk om zich traumatische gebeurtenissen te blijven herinneren. Dit vergrootte de overlevingskansen. Ons onderbewuste brein maakt geen onderscheid tussen werkelijke bedreiging of slechts inbeelding van gevaar. In geval van een psychotrauma blijft het lichaam stress-signalen naar de hersenen sturen, ook nadat het gevaar geweken is.

Toepassingen EFT

EFT werkt goed bij veel klachten, waaronder pijn en angsten. Het is dan ook heel geschikt om trauma’s te behandelen. Het doel van EFT is om de energetische blokkades weg te nemen en vervelende herinneringen te integreren in het dagelijks leven.

Het uitgangspunt in deze therapie is dat je -gelijk vanaf het begin- volledig accepteert wie je bent en wat je ervaart. Dit is de reden waarom het zo effectief is. Acceptatie is het sleutelwoord bij het herstel van klachten .

Na een EFT-behandeling ervaart men gevoelens van veiligheid en ‘er vrede mee hebben’. Het geeft het idee een toeschouwer te zijn en geen deelnemer meer van de traumatische gebeurtenis. Een vage herinnering kan nu heel helder worden, of een heldere herinnering juist vervagen.

Praktijk Oud Zuid werkt met EFT als onderdeel van traumaverwerking, angstvermindering en overige problemen als gevolg van emotionele blokkades.

‘De vreemde paradox is dat wanneer ik mijzelf accepteer precies zoals ik ben, ik dan pas kan veranderen’. (Carl Rogers, 1961)