Kwetsbaarheid

Is kwetsbaarheid werkelijk een kracht? Volgens Brené Brown wel. Zij schreef de bestseller “De kracht van kwetsbaarheid”. Ik ben zowel nieuwsgierig als sceptisch als ik besluit om haar boek te lezen. Kan ik wat hebben aan haar pleidooi over imperfect durven zijn? Of is dit boek opnieuw een zogenaamde succesformule voor geluk die zo nodig gepromoot moet worden?

Onaantastbaar

“Naarmate we ons meer afschermen van onze kwetsbaarheid, zullen we meer vanuit angst en minder vanuit verbondenheid handelen.”

Misschien herken je het wel. Je probeert onaantastbaar te zijn. Zoals ieder mens wil je liefde en verbondenheid. Je wilt je indekken tegen teleurstelling. Maar juist je zogenaamde onkwetsbaarheid schept afstand en zorgt voor een niet doorvoeld leven. Brown legt uit dat je kwetsbaar mag zijn en dat je juist door je kwetsbaarheid authentiek bent. Dat steekt mij een hart onder de riem. Toch vraag ik mij af of het echt zo erg is om je kwetsbaarheid af te schermen. Hoort angst niet gewoon bij het leven?

Schaamte

Brené Brown deed jarenlang onderzoek naar schaamte en ontdekte een opmerkelijk verschil tussen mensen. Er zijn mensen die een diep gevoel van liefde en verbondenheid voelen. Zij zijn ervan overtuigd dat ze liefde waard zijn. Een andere groep mensen worstelt met liefde en verbondenheid. Ze laten zich meer leiden door schaamte en de overtuiging dat het nooit genoeg is.

Bezield leven

Na het lezen van dit boek ga ik mij niet ineens helemaal blootgeven. Brené Brown sterkt mij wel in de overtuiging dat ook mislukkingen en kwetsbaarheid bij het leven horen. Al geldt dat wat mij betreft net zo goed voor onkwetsbaarheid en angst. Maar wil je een bezield leven leiden met moed, compassie en verbondenheid, dan heb je kwetsbaarheid nodig. De acceptatie van je kwetsbaarheid kan je juist verder helpen. Praat over je schaamte; schaamte benoemen doet schaamte versmelten.

Meer weten?

Er valt ook veel te lachen over kwetsbaarheid. Dat bewijst Brené Brown in haar TEDtalk van 2010 (Nederlands ondertiteld). Het boek “De kracht van kwetsbaarheid”kun je hier inkijken. Bij AKO vind je een hardcover-versie voor een speciale prijs. Meer lezen over imperfectie en perfectionisme? Lees deze blog