Gevoelsleven bij dieren

Wat voor gevoelens en emoties hebben dieren? Kúnnen dieren eigenlijk wel iets voelen en ervaren? Hebben ze een bewustzijn? Deze boeiende vraag staat al lange tijd in de belangstelling van wetenschappers en filosofen. De aanwezigheid of afwezigheid van bewustzijn en een gevoelsleven bij dieren heeft ook gevolgen voor onze dierethiek. Hoe zouden wij mensen met (andere) dieren om moeten gaan?

De waarde van een dierenleven

Stel, je zit in een reddingsboot. Je bent met drie andere mensen en een hond. De boot dreigt te zinken. Om te overleven zal er eentje overboord gezet moeten worden. Is het leven van de hond soms minder waard dan die van een mens? Wat zou jij beslissen, en met welke argumenten?

Bewustzijn

De Franse filosoof René Descartes zou waarschijnlijk de hond opofferen. Hij beweerde dat dieren geen bewustzijn konden bezitten. Ook tegenwoordig zijn er nog denkers die geen bewustzijn toeschrijven aan dieren. En dit gebeurt vaak op grond van afwezigheid van ‘hogere’ cognitieve vermogens en taal. Maar er bestaan ook neurowetenschappelijke studies die onderschrijven dat zoogdieren en ook vogels allemaal een aantal hersencentra voor dezelfde emotionele systemen delen.

Lachen, huilen, dromen

Er bestaan steeds meer aanwijzingen dat dieren ook emoties kennen. Het zijn geen robotten zonder beleving. Er zijn bijvoorbeeld dieren die lijken te rouwen om overleden soortgenoten. Maar mag je deze emoties wel vergelijken met het gevoelsleven van mensen? En kennen dieren ook plezier, pijn, jaloezie, schuldgevoel, dankbaarheid?

Dit filmpje laat voorbeelden zien van emoties bij dieren.

Cursus

In de cursusHet gevoelsleven van dieren en de relevantie daarvan voor onze ethiek” komen deze vragen aan bod. Deze cursus vindt plaats op zaterdagen op 13 en 20 mei. Dr. Esteban Rivas van het Instituut voor Dieren in Filosofie en Wetenschap geeft de cursus. En de locatie is het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En de cursus staat open voor iedereen! Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Videocredits: Youtube