Wil je inzicht krijgen in jezelf…

… dan is reading misschien iets voor jou. Reading is in de afgelopen jaren een gangbaar begrip geworden in Nederland. Reading betekent het waarnemen en helder duiden van energiepatronen. To read komt oorspronkelijk uit het oud-Engels en betekent onder andere uitleggen, raadgeven en lezen.

Zicht op je mogelijkheden

Een reading biedt je inzicht en zinvolle suggesties. Het is niet oordelend en steunt je in leerprocessen. Misschien wil je de diepere oorzaken van een blokkade die je ervaart leren kennen of wil je beter zicht krijgen op je eigen mogelijkheden. In een energielezing wordt er op zielsniveau contact gemaakt om toegang te krijgen tot wezenlijke informatie.

De reader bereidt zich voor door – meditatief – de eigen geest tot rust te brengen. Hierdoor verdwijnt zij of hij uit het middelpunt van de eigen waarneming waarna er met behulp van de juiste intentie wordt afgestemd op de readee. De readee is diegene die om een ‘lezing’ vraagt om bijvoorbeeld meer inzicht te krijgen in een gewenst thema.

Mijn ervaringen met reading

Zelf heb ik zowel ervaring met het ontvangen van een reading als het geven van readings. Het mooie ervan vind ik dat je op een andere manier informatie krijgt over een vraagstuk of waar je op dat moment staat. Ook heb ik ontdekt dat je meer acceptatie kunt krijgen over een situatie waarin je je bevindt.

readingZelfkennis en groei

Natuurlijk ben je na een reading niet gelijk een ander mens. Maar als je bereid bent om de aangereikte informatie te doorvoelen en te onderzoeken dan kan het bedding in je krijgen. Nieuwe inzichten en verdieping kunnen je innerlijk bevrijden of helen.

Daarvoor is wezenlijke aandacht nodig. De Boeddhistische monnik Thích Nhất Hạnh zegt: “For things to reveal themselves to us, we need to be ready to abandon our views about them.” Je kunt een reading ook opnemen en thuis nog eens rustig afluisteren. Zo wordt het een mooi instrument om tot zelfkennis en groei te komen.

Lees hier meer over reading en healing!