Herdenking overledenen in Amsterdam

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Ook in Amsterdam kun je deze dag vieren in het Vondelpark. Op 2 november is er de Tuin voor alle zielen op de Nieuwe Ooster en Noorder. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. 

Oorsprong Allerzielen

Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen. Het is de avond vóór Allerheiligen. (Bron: Wikipedia)

Tuin voor Alle Zielen op De Nieuwe Ooster

Op woensdag 2 november 2022 worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht.
Tussen 12.00 en 18.00 uur zijn nabestaanden van harte welkom op begraafplaatsen De Nieuwe Ooster en Noorder.

Het is een speciale middag voor mensen die recent iemand hebben verloren.
Zij kunnen hun geliefde herdenken en een bloembol planten. Na de winter bloeit dan straks in de lente onze Tuin voor Alle Zielen.

Tuin voor Alle Zielen is een klein, groen en intiem herdenkingsmoment. Het is een geschenk van de gemeentelijke begraafplaatsen van Amsterdam. Alle vrijwilligers en medewerkers van de begraafplaatsen helpen mee.

Iedereen kan op www.tuinvoorallezielen.nl ook een foto en de naam van een overledene uploaden. Dit kan tot en met 30 oktober 2022. Als je toestemming geeft, is de foto straks te zien in de Tuin voor Alle Zielen.

Allerzielen in het Vondelpark

Bij de grote vijver in het Vondelpark in Amsterdam, is iedereen op 2 november tussen 18.00 en 20.30 uur welkom om een brandend lichtje te water te laten, ter nagedachtenis van een bijzonder iemand. En om het leven te vieren. Een gelegenheid om dierbaren die gemist worden, te herdenken. Ook voor kinderen die hun dierbare(n) willen herdenken, zijn er briefjes om te schrijven en bootjes om te laten drijven. Drijflantaarns, kaarsjes en lucifers zijn beschikbaar. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie: allerzieleninhetvondelpark.nl