Teruggaan om te helen

In regressietherapie ga je onder zorgvuldige begeleiding terug naar vroegere, storende en niet verwerkte ervaringen. De therapeut helpt je in een lichte trance te komen, waarbij je volledig bij bewustzijn blijft. Je bent dan in een staat met een ander niveau van hersengolven; de golven gaan langzamer dan normaal. Hierdoor neem je meer en bewuster waar. Er volgt een herbeleving van de verstoring waarbij emoties, beelden en innerlijk weten naar voren komen, die je eerder onbewust verdrongen had. Deze herbeleving geeft ruimte aan echte verwerking van een pijnlijke ervaring.

Psycho-spirituele regressie

De liefdevolle aandacht voor een verwond deel, in jezelf, helpt beknelling en beperkende patronen van leed of trauma te ontdekken. Door inhoudelijk zorg te bieden kan je vervolgens vastgezette energie ontladen. Dit geeft voelbare bevrijding.
Het laatste deel van een sessie is gewijd aan het diepere begrip van dat wat je hebt meegemaakt. Welke betekenis kan een pijnlijke ervaring voor je hebben? En hoe kan je heldere inzichten met betrekking tot jouw leven bewust integreren? Daarom heet deze specifieke vorm van helen: psycho-spirituele regressie.

Wanneer regressietherapie?

Bij onbegrepen klachten van geestelijke of lichamelijke aard, waarbij er geen aantoonbare medische oorzaak is. Er is altijd een intakegesprek om te bepalen of regressie zinvol is. Het is van belang om te beseffen dat de oorsprong van een verstoring zo diep of ver kan liggen dat je er geen bewuste herinnering aan hebt.

Het komt regelmatig voor dat een regressie naar de prenatale fase of de eigen geboorte leidt. Sommige emotionele gebeurtenissen liggen in dit leven maar bij complexe thema’s kan je ook terechtkomen bij ervaringen uit een eerder bestaan. Bij hardnekkige klachten waar een kind niet van lijkt te herstellen, kan een van de ouders soms ook een sessie voor dochter of zoon doen.

Over het algemeen werken we met een kortdurend traject om in de diepte te helen en weer in de eigen kracht te komen. Je kunt meer lezen over deze vorm van regressietherapie op: Psycho-Spirituele Geneeswijzen.nl.