Feest in mijn tuin

In de winter is het altijd een feest in mijn tuin. Er hangen pindakaaspotjes en ik strooi ’s morgens wat zaadjes. Zo help ik de vogels de winter door. Naast de tortelduifjes en dikke houtduiven zijn er altijd spreeuwen, een roodborstje, een heggenmus en sinds kort ook weer merels die door de tuin vliegen of lekker in de hoge boom zitten te chillen. De spreeuwen ‘praten’ er behoorlijk op los, dus het is echt gezellig. Daarom doe ik ieder jaar vol enthousiasme mee met de tuinvogeltelling van de Nederlandse Vogelbescherming.

Wat is de tuinvogeltelling?

Elk jaar organiseert de Vogelbescherming samen met Sovon Vogelonderzoek midden in de winter een tuinvogeltelling. Drie dagen lang kun je online invoeren welke vogels jij in jouw tuin hebt of op jouw balkon. Je hoeft daarbij niet de hele dag te tellen hoor. Het is de bedoeling dat je een halfuurtje telt.

In dat halfuurtje schrijf je alle vogels die je ziet op. Maar let op: als je een spreeuw spot en die vliegt weg en 10 minuten later zie je weer een spreeuw, blijft het bij één spreeuw. De kans is namelijk heel groot dat het dezelfde spreeuw is. Pas als je vier spreeuwen tegelijkertijd ziet, kun je op je lijstje vier spreeuwen zetten. Door het tellen van de vogels komt er meer informatie over hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie proberen de Vogelbescherming en Sovon de vogels beter te helpen en te beschermen.

Vaker tellen

Stel dat je het zo leuk vindt dat je drie keer een halfuur telt op dezelfde dag, dan mag je kiezen welk halfuur je doorgeeft. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld de eerste keer maar één vogel ziet. Het is natuurlijk maar een toevalstreffer als je in die 30 minuten tien vogels voorbij ziet komen. Vogels hebben ook hun eigen ritme in eten. De kleine meesjes moeten hun kleine maagjes vaak vullen terwijl een duif veel langer teert op het voedsel dat hij tot zich heeft genomen.

Vogels herkennen tijdens de tuinvogeltelling

Misschien ken je niet alle vogels bij naam. Daar heeft de Vogelbescherming wat op gevonden. Je kunt op hun website een vogelkaart downloaden, waarop de meeste vogels staan die in de Nederlandse tuinen voorkomen of klik hier voor de kaart.

Dit jaar zijn de tuinvogeltellingsdagen op 26, 27 & 28 januari.  Je kunt je telling doorgeven via de web-app mijntuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat dan voor je klaar. Vul je telling uiterlijk maandagochtend 29 januari in vóór 12 uur. Doe je ook mee?