De mooiste bloem allertijde: de orchidee

De meesten van ons kennen een orchidee alleen als kamerplant. Maar er zijn ook veel soorten wilde orchideeën. En zelfs in Amsterdam. Om precies te zijn: Amsterdam Noord. Het zijn prachtige bloemen, waar je soms toch overheen kijkt, als je niet weet hoe ze eruit zien. Daarom hier wat hulp.

Opvallende bloemen

Orchideeën horen tot een aparte plantenfamilie en hebben opvallende bloemen. Deze bloemen hebben speciale aanpassingen om bepaalde dieren en vooral insecten te lokken, de naam geeft aan welke insecten. Orchideeën hebben stoffijn zaad, dat gemakkelijk door de wind over grote afstanden wordt vervoerd. Voor de kieming moet in de grond een schimmel aanwezig zijn omdat het zaad zonder de schimmel niet kan uitgroeien.

Bijenorchis

Wilde orchidee in Amsterdam

De wilde orchideeën staan langs de wegbermen maar ook langs slootkanten in Waterland. In Amsterdam-Noord komen verschillende soorten voor zoals:

  • De rietorchis. Het blad is lancetvormig. Het is doorgaans wat langer dan dat van de brede orchis. Het blad kan gevlekt zijn. Een aantal van deze vlekken is dan ringvormig. Er komen ook ongevlekte exemplaren voor. De bloeitijd is van eind mei tot half juli.
  • De breedbladige wespenorchis. De bladeren zijn breed, eirond en staan verspreid aan de stengel. De middelste bladeren zijn het langst. De stengel glanst onderaan vaak met een roodpaarse gloed. De plant bloeit gedurende de maanden juni tot augustus.
  • De bijenorchis is een lage tot middelhoge (30-80 cm) vaste plant, die in de voorzomer bloeit. In de herfst bevindt de hele plant zich onder de grond. Van de knollen en wortels komt een opvallende aardachtige geur die wordt veroorzaakt door de wortelschimmel waarmee hij in symbiose leeft.
  • De moeraswespenorchis is in Nederland wettelijk beschermd door de Flora- en faunawet. De bloemen aan de stengel staan naar 1 kant gericht. Verder vallen de paarse wat behaarde stengels en de paars aangelopen behaarde vruchtbeginsels op.

De toename van orchideeën komt door het onderhoud van het groen in Amsterdam. De bermen worden gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor wordt voedsel aan de bermen onttrokken en worden de bermen schraler. Dit resulteert jaarlijks in meer wilde bloemen waaronder veel wilde orchideeën.

Ook wilde orchideeën spotten? Dat kan. Maak eens een wandeling in juli en je kunt ze volop vinden in Amsterdam!