Energie is in alles voelbaar

Onlangs vroeg een shiatsu klant van mij wat energie nu precies is. Best een lastige vraag, want alles is energie! Het is in jezelf, tussen mensen, in situaties, in voorwerpen, dieren en plaatsen voelbaar. In deze blog wil ik verder ingaan op wat energie voor mij inhoudt.

Energetica

Energie wordt in de wetenschap aangeduid als Energetica. Dit is de naam voor verschillende theorieën binnen diverse gebieden van wetenschap en (alternatieve) geneeskunde, die gemeenschappelijk hebben dat ze natuurverschijnselen en levensvormen beschrijven in termen van energie en energietransformaties. (Bron: cyclopaedia.net)

Voor iedereen anders

Voor mij is energie een heel tastbaar iets. Als kind voelde ik al de energie van mensen, bomen en stenen aan. Iedereen heeft weer een ander energiesysteem. Sommige mensen lijken altijd over een grote dosis  te beschikken en kunnen maar door blijven gaan. Andere raken sneller door bijvoorbeeld stress, emotie of overbelasting door hun energievoorraad heen. Dit kan zelfs leiden tot een burn-out.

Bewust omgaan met energie

In de alternatieve geneeskunde zijn verschillende theorieën over het energiesysteem van de mens. Ik heb in de loop van de jaren geleerd om beter met mijn energie om te gaan, door meer te leren over de meridiaanleer en chakraleer.

Meridiaanleer

In de Chinese geneeskunde spreek je van Ki, oftewel levensenergie. Iedereen wordt geboren met een bepaalde hoeveelheid levensenergie en die neemt in je leven af. Dit wordt door allerlei factoren beïnvloed: eten, levensstijl, constitutie, emoties, stress, beweging en werk.

 

EnergieChakraleer

In de chakraleer wordt uitgegaan van verschillende energiecentra; de chakra’s. Als deze centra in balans zijn, functioneer je optimaal. Er zijn zeven chakra’s in het lichaam te vinden (zie afbeelding hiernaast). Al deze chakra’s zijn met elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar. Ze zijn ook weer verbonden met de meridianen.

 

Ben je benieuwd geworden om je meer bewust te worden van jouw eigen energie? De workshop energiebewustzijn die ik regelmatig organiseer in Studio Open gaat verder in op de werking van chakra’s en je energiesysteem.

Photocredits: Unsplash